Πιστοποιήσεις και περιβάλλον

Η ΔΟΜΗΣΗ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ διαθέτει πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες που παρέχει και τα υλικά των κατασκευών που χρησιμοποιεί.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία πιστοποιείται από διεθνής οργανισμούς τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών όσο και μέσω των υλικών κατασκευής των έργων της.

Ο διεθνής οργανισμός TUV πιστοποιεί την Διαχείρισης της Ποιότητας μέσω του ISO 9001 που είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Παράλληλα σε κάθε ενέργεια και στάδιο κατασκευής - η Δόμηση ελέγχει και διατηρεί πιστοποιητικά των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Οικολογική Δόμηση

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων που σχεδιάζει και κατασκευάζει η Δόμηση λαμβάνουν υπόψη το τοπικό κλίμα (μικροκλίμα), με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος. Η εταιρεία στηρίζει τον κλάδο της αρχιτεκτονικής που λαμβάνει υπ' όψη τις επιταγές της οικολογίας και της βιωσιμότητας ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

H Δόμηση ορίζει σαν στόχους του σχεδιασμού των κατοικιών:

  • Την εξασφάλιση ηλιασμού το χειμώνα
  • Την προστασία από τους δυνατούς ανέμους του χειμώνα
  • Την ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας το χειμώνα
  • Την προστασία από τον ήλιο του καλοκαιριού
  • Την εκμετάλλευση των δροσερών ανέμων το καλοκαίρι
  • Την απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας το καλοκαίρι

Σαν συνολικό αποτέλεσμα ο πελάτης απολαμβάνει την εξοικονόμηση πόρων για την ενέργεια που απαιτεί το κτίριο χωρίς να χρειαστεί ξεχωριστά μεγάλη αρχική επένδυση. Τέλος η εταιρεία αναλαμβάνει την εξεύρεση πιθανών πόρων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε ο επενδυτής να ελαχιστοποιήσει ακόμα περισσότερο την αρχική του επένδυση.